Háaleitisbraut 13

108 Reykjavík

535-1900

Alla virka daga frá 9-12

Samstarf fyrir börnin

 

Til þess að geta sem best þjónustað börn og fjölskyldur þeirra erum við í góðu samstarfi við ýmis önnur félagasamtök.

Stofnsamtökin

Þessi samtök eru stofnsamtök Sjónarhóls:

ADHD samtökin – Markmið ADHD samtakanna er að börn og fullorðnir með athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir mæti skilningi alls staðar í samfélaginu og fái þjónustu sem stuðlar að félagslegri aðlögun þeirra, möguleikum í námi og starfi og almennt bættum lífsgæðum. 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra – Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra var stofnað árið 1952 og hefur frá upphafi verið frumkvöðull í þjónustu við fötluð börn og ungmenni. Meginmarkmið félagsins er að stuðla að aukinni orku, starfshæfni og að velferð fólks með fötlun, þá einkum barna.

Umhyggja – félag langveikra barna – Umhyggja er félag sem vinnur að bættum hag langveikra barna og fjölskyldna þeirra. Í félaginu starfa foreldrar langveikra barna og fagfólk innan heilbrigðiskerfisins. 

Þroskahjálp – Landssamtökin Þroskahjálp voru stofnuð haustið 1976 í því skyni að sameina þau félög, sem vinna að réttinda- og hagsmunamálum fatlaðs fólks, með það að markmiði að tryggja því fullt jafnrétti á við aðra.

Aðrir samstarfsaðilar

Á Háaleitisbraut 13 starfa ýmis samtök sem Sjónarhóll starfar náið með. Fyrir utan stofnsamtökin má nefna: 

Einhverfusamtökin – Samtökin voru stofnuð árið 1977. Í þeim eru einhverfir, foreldrar, aðstandendur, fagfólk og öll þau sem áhuga hafa á velferð og málefnum fólks á einhverfurófi (autism spectrum). Starfsemi samtakanna beinist meðal annars að því að bæta þjónustu við einhverfa, standa vörð um lögbundin réttindi þeirra og stuðla að fræðslu um málefni fólks á einhverfurófi. 

Tölvumiðstöð – TMF Tölvumiðstöð er sjálfstæð stofnun þar sem boðið er upp á ráðgjöf, fræðslu og námskeið á sviði upplýsingatækni.


Viltu styrkja?

0101-15-379009
Kt. 540503-3030