Háaleitisbraut 13

108 Reykjavík

535-1900

Alla virka daga milli 8-16

[email protected]

Vertu í sambandi

Samstarf fyrir börnin

 

Til þess að geta sem best þjónustað börn og fjölskyldur þeirra erum við í góðu samstarfi við ýmis önnur félagasamtök.

Stofnsamtökin

Þessi samtök eru stofnsamtök Sjónarhóls:

ADHD samtökin – Markmið ADHD samtakanna er að börn og fullorðnir með athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir mæti skilningi alls staðar í samfélaginu og fái þjónustu sem stuðlar að félagslegri aðlögun þeirra, möguleikum í námi og starfi og almennt bættum lífsgæðum. 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra – Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra var stofnað árið 1952 og hefur frá upphafi verið frumkvöðull í þjónustu við fötluð börn og ungmenni. Meginmarkmið félagsins er að stuðla að aukinni orku, starfshæfni og að velferð fólks með fötlun, þá einkum barna.

Umhyggja, félag langveikra barna – Umhyggja er félag sem vinnur að bættum hag langveikra barna og fjölskyldna þeirra. Í félaginu starfa foreldrar langveikra barna og fagfólk innan heilbrigðiskerfisins. 

Þroskahjálp – Landssamtökin Þroskahjálp voru stofnuð haustið 1976 í því skyni að sameina þau félög, sem vinna að réttinda- og hagsmunamálum fatlaðs fólks, með það að markmiði að tryggja því fullt jafnrétti á við aðra.

Aðrir samstarfsaðilar

Á Háaleitisbraut 13 starfa ýmis samtök sem Sjónarhóll starfar náið með. Fyrir utan stofnsamtökin má nefna: 

Einhverfusamtökin – Samtökin voru stofnuð árið 1977. Í þeim eru einhverfir, foreldrar, aðstandendur, fagfólk og öll þau sem áhuga hafa á velferð og málefnum fólks á einhverfurófi (autism spectrum). Starfsemi samtakanna beinist meðal annars að því að bæta þjónustu við einhverfa, standa vörð um lögbundin réttindi þeirra og stuðla að fræðslu um málefni fólks á einhverfurófi. 

Einstök börn – Einstök börn er stuðningsfélag barna og ungmenna með sjaldgæfa, jafnvel ógreinda sjúkdóma eða skerðingar. Félagið var stofnað 13. mars 1997 af foreldrum nokkurra barna en nú hefur félagið stækkað ört og eru rúmlega 200 fjölskyldur í félaginu.

Tölvumiðstöð – TMF Tölvumiðstöð er sjálfstæð stofnun þar sem boðið er upp á ráðgjöf, fræðslu og námskeið á sviði upplýsingatækni.


Styrktarreikningur Sjónarhóls

0101-15-379009
Kt. 540503-3030